Małgorzata, czy Grażyna? - Wyrazy z rz i ż

Wyrazy z rz i ż. Zadaniem ucznia jest wybranie litery "rz" albo "ż" tak, aby wstawiona do zaprezentowanego wyrazu uzupełniła się jego pisownia, zgodnie z regułami ortografii.