Bochenek, czy herbata? - Pisownia ch i h

Pisownia ch i h. Zadaniem ucznia jest wybranie litery "ch" albo "h" tak, aby wstawiona do zaprezentowanego wyrazu uzupełniła się jego pisownia, zgodnie z regułami ortografii.