Łap litery! - Gry ortograficzne

Gry ortograficzne. Trudności "rz", "ż", "ch", "h", "ó","u". Spośród spadających liter uczeń musi kliknąć te, które pasują do wyświetlonego w poleceniu wyrazu.