Kot, notes i przyimki - Przyimek w zdaniu

Przyimek w zdaniu. Zadaniem ucznia jest klikanie wyszarzonych grafik, wysłuchanie nagrania audio i wykonanie polecenia związanego w wykorzystaniem przyimków.