Kropka? Znak zapytania? Wykrzyknik? - Budowa i szyk zdania

Budowa i szyk zdania. Rodzaje zdań (oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe). Quiz rozpoczyna prezentacja dot. użycia znaków interpunkcyjnych. Po obejrzeniu prezentacji zadaniem ucznia jest uzupełnienie podanych na ekranie zdań o odpowiedni znak interpunkcyjny (kropkę, znak zapytania, wykrzyknik), w zależności od rodzaju zdania.