Piramida żywieniowa - Nauka zdrowego odżywiania

Nauka zdrowego odżywiania. Zadaniem ucznia jest ułożenie piramidy żywieniowej. Quiz typu "przeciągnij i upuść".