Nazwy własne - Co to jest nazwa własna

Co to jest nazwa własna. Rzeczowniki - nazwy własne. Zadaniem ucznia jest znalezienie w rozsypance wyrazowej rzeczowników będących nazwami własnymi. Ćwiczenie ma na celu utrwalenie umiejętności rozpoznawania nazw własnych w podziale na kategorie: imiona i nazwiska, nazwy miast, nazwy rzek oraz nazwy planet.