Nasze wakacje - Rz i ż

Rz i ż. Zadaniem ucznia jest przeczytanie tekstu o wakacjach nad morzem i rozstrzygnięcie, czy w podanych wyrazach brakuje "ż" czy "rz".