Poranek Józka - Ćwiczenia z u i ó

Ćwiczenia z u i ó. Ortografia. Pisownia wyrazów z "ó", "u". Zadaniem ucznia jest uzupełnienie luk w zdaniach odpowiednio "ó" lub "u" tak, aby powstały tekst był zgodny z regułami ortografii.