Wycinanki - Państwa europejskie dla dzieci

Państwa europejskie dla dzieci. Uczeń poznaje flagi i położenie wybranych państw Europy.