W pokoju Małgosi - Ćwiczenia z rz niewymiennym

Ćwiczenia z rz niewymiennym. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie przedstawionych zdań o odpowiedni wyraz/ wyrazy z rozsypanki.