Zdania z luką - Ćwiczenia z ortografii

Ćwiczenia z ortografii. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie przedstawionych wyrazów w zdaniu o odpowiednią literę z rozsypanki.