Czyj to cień? - Nauka zwierząt

Nauka zwierząt. Rozpoznawanie zwierząt. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie, który z prezentowanych cieni jest cieniem zwierzęcia prezentowanego na obrazku.