Narządy zmysłów - Nauka zmysłów dla dzieci

Nauka zmysłów dla dzieci. Uczeń poznaje narządy zmysłów oraz odpowiada na pytania dotyczące funkcji tych narządów.