Zmysły - Rozpoznawanie zmysłów człowieka

Rozpoznawanie zmysłów człowieka. Uczeń dopasowuje zmysł do narządu, który za ten zmysł odpowiada.