Liczę klocki - Podstawowe figury geometryczne

Podstawowe figury geometryczne. Zadaniem ucznia jest policzenie z ilu klocków zbudowano budowlę i zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.