Kwadraty, kwadraty - Liczenie obwodu kwadratu

Liczenie obwodu kwadratu. Uczeń ćwiczy obliczanie obwodu kwadratu.