Barwna symetria - Symetria dla dzieci

Symetria dla dzieci. Uczeń ćwiczy umiejętność rozpoznawania figur symetrycznych.