Czy znasz te drzewa? - Gry z drzewami

Gry z drzewami. Gra typu "Memory" , dzięki której uczeń ćwiczy umiejętność rozpoznawania drzew iglastych i liściastych. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary nazwy drzewa z obrazkiem.