Rodzaje roślin - Jak rozpoznawać rośliny

Jak rozpoznawać rośliny. Rośliny zbożowe, oleiste, włókniste i okopowe. Uczeń wybiera, która roślina należy do rodzaju podanego na ekranie.