Wyposażenie domu - Ćwiczenia słuchowe angielski dla dzieci

Ćwiczenia słuchowe angielski dla dzieci. Dziecko ćwiczy pisownię nazw wyposażenia domowego. Zadaniem ucznia jest kliknięcie grafiki, posłuchanie nagrania i wpisanie odpowiedniej nazwy w puste okienko. Słownictwo w quizie: washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.