Posłuchaj i wskaż - Rozumienie ze słuchu quiz

Rozumienie ze słuchu quiz. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie opisu z nagrania i wskazanie zawodu, o którym jest mowa. Słownictwo w quizie: baker, doctor, police officer, postman, waiter, chef, teacher, mechanic, actress, hairdresser, vet, dentis, nurse.