Memory - odejmowanie - Nauka odejmowania

Nauka odejmowania. Zadaniem ucznia jest prawidłowe, jak najszybsze rozwiązanie memory z działaniami odejmowania.