Zwierzęce Memory - Utrwalanie pisowni rz i ż

Utrwalanie pisowni rz i ż. Ortografia. Quiz w oparciu o zasady gry memory. Zadaniem ucznia jest zapamiętanie i połączenie w pary obrazków wraz z podpisami.