Zaraz za rogiem - Wskazywanie drogi po angielsku

Wskazywanie drogi po angielsku. Uczeń ćwiczy umiejętność rozumienia ze słuchu. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie danego budynku na mapie. Słownictwo w quizie: It's behind, it's next to, it's on the left, it's on the right, it's opposite to.