Zaraz za rogiem - Opisywanie drogi po angielsku

Opisywanie drogi po angielsku. Ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie odpowiedniego budynku na mapie. Słownictwo w quizie: It's behind, it's next to, it's on the left, it's on the right, it's opposite to.