Nasze umiejętności - Co znaczy "can you" po angielsku?

Co znaczy "can you" po angielsku? Ćwiczenie zadawania pytania "Can you...?" oraz utrwalenie słownictwa: dance, play basketball, play football, play tennis, roller skate, skateboard, swim. Zadaniem ucznia jest sformułowanie ustnie pytań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, uczeń ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i ją jeszcze raz powtórzyć.