Nasze umiejętności - Formułowanie pytań angielski dla dzieci

Formułowanie pytań angielski dla dzieci. Dziecko ćwiczy zadawania pytania "Can you...?" oraz utrwalenie słownictwa: dance, play basketball, play football, play tennis, roller skate, skateboard, swim. Zadaniem dziecka jest sformułowanie ustnie pytań pokazanych na ekranie za pomocą grafik. Po udzieleniu odpowiedzi, dziecko ma możliwość odsłuchać poprawną odpowiedź i powtórzyć ją raz jeszcze.