Gdzie jest Asia? - Rozumienie ze słuchu po angielsku

Rozumienie ze słuchu po angielsku. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadaniem ucznia jest wysłuchanie nagrania i wskazanie pomieszczenia, w którym wykonywana jest czynność opisana w nagraniu. Słownictwo w quizie: swimming pool, library, gym, canteen, classroom, eat a sandwich, dink orange juice, sit a the desk, write in a notebook, jump into the water, wear swimming trunks, play basetball, wear short and trainerrs.