Gdzie jest Asia? - Quiz angielski dla dzieci

Quiz angielski dla dzieci. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadanie ucznia polega na wysłuchaniu nagrania i wskazaniu pomieszczenia, w którym wykonywana jest czynność opisana w nagraniu. Słownictwo w quizie: swimming pool, library, gym, canteen, classroom, eat a sandwich, dink orange juice, sit a the desk, write in a notebook, jump into the water, wear swimming trunks, play basetball, wear short and trainerrs.