Przysłówki z mojej główki - Definicja przysłówka

Definicja przysłówka. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie przysłówka w zdaniu i podkreślenie go.