Dodaję i odejmuję na czas - Nauka liczenia

Nauka liczenia. Uczeń ćwiczy dodawanie i odejmowanie poprzez zrobienie jak największej ilości przykładów w zadanym czasie. Quiz polega na wybraniu poprawnego wyniku działania z czterech dostępnych na ekranie.