Liczbowa krzyżówka - Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie. Zadaniem ucznia jest uzupełnienie liczbami pustych miejsc w działaniach tak, aby powstała krzyżówka liczbowa.