Tomek reperuje samochód - Zadania z czasownikami

Zadania z czasownikami. Rozpoznawanie czasownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących czasownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.