Ciężarówka z przymiotnikami - Przymiotnik w zdaniu

Przymiotnik w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów, będących przymiotnikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.