Bezpieczny komputer - Ćwicz rozpoznawanie części mowy

Ćwicz rozpoznawanie części mowy. Rzeczowniki. Zadaniem ucznia jest rozpoznanie rzeczowników w zdaniu i podkreślenie ich.