Dzikie zwierzęta - Memory - Memory po angielsku dzikie zwierzęta

Memory po angielsku dzikie zwierzęta. Gra memory. Uczeń utrwala nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają to samo zwierzę. Po znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę nazwy zwierzęcia. Słówka w grze: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider.