Dzikie zwierzęta - Memory - Ćwiczenia wymowy angielskiej nazw zwierząt

Ćwiczenia wymowy angielskiej nazw zwierząt. Gra memory. Uczeń utrwala nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają to samo zwierzę. Po znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę nazwy zwierzęcia. W trakcie gry można popełnić tylko 10 błędów! Słówka w grze: lion, tiger, elephant, giraffe, snake, zebra, monkey, parrot, spider, heetah, rhino, hippo, crocodile, alligator, leopard, frog, lizard.