Pokojowe Memory - Angielski pomieszczenia w domu

Angielski pomieszczenia w domu. Gra typu memory. Uczeń utrwala nazwy pomieszczeń w domu w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i łączenie w pary tych, które przedstawiają ten sam obrazek. W przypadku odnalezienia pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu.