Odszukaj pary! - Gra memory środki transportu

Gra memory środki transportu. Uczeń grając utrwala nazwy środków transportu w języku angielskim. Gra polega na odkrywaniu kart i odnajdywaniu wśród nich par przedstawiających ten sam obrazek. Przy dobrym połączeniu uczeń usłyszy nagranie dźwiękowe z poprawną wymową danego środka transportu. W grze można zrobić tylko 10 błędów. W grze użyto: ar, bus, taxi, bicycle, on foot, train, coach, ferry, plane, helicopter, motorcycle, underground.