Memory z liczbami 1-10 - Ćwiczenie angielskich liczb 1-10

Ćwiczenie angielskich liczb 1-10. Uczeń grając w memory utrwala liczby z zakresu 1-10 w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych dobieranie ich w pary. Po dobrym połączeniu uczeń widzi obrazek przedstawiający daną liczbę.