Memory z liczbami 11-20 - Ćwiczenie angielskich liczb 11-20

Ćwiczenie angielskich liczb 11-20. Uczeń grając w memory utrwala liczby z zakresu 11-20 w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych dobieranie ich w pary. Po dobrym połączeniu uczeń widzi obrazek przedstawiający daną liczbę.