Memory z liczbami 1-100 - Ćwiczenie angielskich liczb 1-100

Ćwiczenie angielskich liczb 1-100. Uczeń grając w memory utrwala liczby z zakresu 1-100 w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych dobieranie ich w pary. Po dobrym połączeniu uczeń widzi obrazek przedstawiający daną liczbę.