Memory w szafie - Gra angielskie słówka

Gra angielskie słówka. Gra typu memory. Uczeń grając utrwala nazwy ubrań i dodatków w języku angielskim. Uczeń odrywa karty i łączy w pary te, które przedstawiają to samo ubranie. Przy znalezieniu pary uczeń usłyszy poprawną wymowę wyrazu. W grze można popełnić tylko 10 błędów! Słówka w grze: shirt, t-shirt, top, skirt, dress, jeans, socks, shoes, cap, hat, jumper, trousers,boots, trainers, tracksuit, hoodie, scarf, gloves, tights, umbrella, wellies, shorts, coat.