Odkryj karty! - Gra Memory angielskie słówka

Gra Memory angielskie słówka. Uczeń grając utrwala nazwy pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i znajdywanie wśród nich dwóch, które przedstawiają ten sam obrazek. Przy dobrym połączeniu uczeń usłyszy nagranie dżwiękowe z poprawną wymową nazwy pomieszczenia w szkole. W grze użyto: classroom, library, hall, gym, swimming pool, computer lab.