Odkryj karty! - Memory Gra słówka angielskie

Memory Gra słówka angielskie. Uczeń grając utrwala nazwy pomieszczeń w szkole w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i znajdywanie wśród nich dwóch, które przedstawiają ten sam obrazek. Przy dobrym połączeniu uczeń usłyszy nagranie dżwiękowe z poprawną wymową nazwy pomieszczenia w szkole. W grze użyto: playground, sports field, canteen, cloakroom, staff room, language lab.