Choroby - memory - Memory Gra - angielskie nazwy chorób

Memory Gra - angielskie nazwy chorób. Uczeń grając w memory utrwala nazwy chorób i dolegliwości w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kart i na podstawie nagrań dźwiękowych dobieranie ich w pary. Po dobrym połączeniu uczeń widzi obrazek ilustrujący daną chorobę lub dolegliwość.