Aktywne memory - Wymowa angielska dla dzieci

Wymowa angielska dla dzieci. Gra typu memory. Dziecko utrwala nazwy aktywności i określenia czasu w języku angielskim. Gra polega na odkrywaniu kart i znajdywaniu wśród nich par przedstawiajacych tą samą grafikę. Przy poprawnym odnalezieniu pary dziecko usłyszy poprawną wymowę wyrazu. Zawody w grze:get up, get dressed, go to school, have breakfast, have lunch, have dinner, go home, watch TV, do homework, go to bed, have a shower, hang out with friends, have a break, have a music lesson.