Czarodziejska piramida - Dodawanie i odejmowanie

Dodawanie i odejmowanie. Poprzez wykonywanie działań na piramidzie uczeń ćwiczy dodawanie w zakresie 0-50 z przekraczaniem progu dziesiątkowego.