Ciężarówka z rzeczownikami - Zadania z rzeczownikiem

Zadania z rzeczownikiem. Rozpoznawanie rzeczownika w zdaniu. Zadaniem ucznia jest wskazanie w zdaniach prezentowanych na ciężarówce wyrazów będących rzeczownikami. Każda poprawna odpowiedź dodaje ciężarówce nowe koło.